Download Mp3
Download Mp3
Về trang trước
Tiên Hiệp Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 56
Chap 210

Đấu La Đại Lục

15/05/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phong Khởi Thương Lam Sub Tiếng Việt
TT: 50
Chap 116

Phong Khởi Thương Lam

22/04/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thần Ấn Vương Tọa Sub Tiếng Việt
TT: 45
Chap 146

Thần Ấn Vương Tọa

20/05/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Nghịch Sub Tiếng Việt
TT: 36
Chap 74

Tiên Nghịch

17/05/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thiện Lương Tử Thần Sub Tiếng Việt
TT: 25
Chap 73

Thiện Lương Tử Thần

30/03/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Cuồng Thần Sub Tiếng Việt
TT: 23
Chap 55

Cuồng Thần

22/05/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Hạch Lực Đột Phá Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 40

Hạch Lực Đột Phá

17/02/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Oản Thanh Ti Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 13

Oản Thanh Ti

29/12/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Ách Xá-Yashe Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 24.5

Ách Xá-Yashe

06/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Trường Sinh Giới Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 60

Trường Sinh Giới

12/05/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Mãng Hoang Ký Sub Tiếng Việt
TT: 17
Chap 46

Mãng Hoang Ký

31/01/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nhất Thế Chi Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 22

Nhất Thế Chi Tôn

20/06/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tướng Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 63

Tướng Dạ

23/07/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thánh Vương Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 35

Thánh Vương

15/09/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Ma Biến Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 19

Tiên Ma Biến

31/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 249

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

18/05/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nữ Nhân Dũng Cảm Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 53

Nữ Nhân Dũng Cảm

11/03/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Già Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 61

Già Thiên

23/08/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Long Phượng Trình Tường Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 110

Long Phượng Trình Tường

02/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Liên Kiếp Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 45

Tiên Liên Kiếp

18/01/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 20

Tru Tiên

19/04/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phàm Nhân Tu Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 7

Phàm Nhân Tu Tiên

28/08/2014 Tiên Hiệp

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất